آيا مايكل مسلمان شده است؟

مدتي است كه شايعه ي مسلمان شدن مايكل بر سر زبانهاست، اما اين قضيه تا كنون از سوي خود مايكل تائيد و يا تكذيب نشده است.

 باديگاردهاي مايكل به هنگام ورود او در جلسات دادگاه از گروه اسلامي بودند. اما مايكل در يكي از جلسات دادگاه ساعاتي قبل از ورود به جلسه ي دادگاه در يك كليسا براي انجام اعمال خيرخواهانه و دعا حاضر شد. به هر حال با بررسي اين قضايا شايد نتوان چيزي را به درستي دريافت.

مايكل در كليسا

مايکل در گذشته پيرو فرقه Jehovah\'s Witness بود که در حقيقت شاخه ای از مسيحت است و مادر او نيز پيرو اين فرقه است. بنا بر قوانين پيروان اين مذهب يک سری جشنها مطلوب نيست و به اين دليل مايکل تا چند سال اخير هيچگاه جشن تولد يا کريسمسی نداشت. هم اکنون نمی دانیم که مایکل پیرو چه ایدئولوژی است. اما به هر حال مايکل هميشه گفته است که اعتقاد او به خدا يکی از اصولی ترين اعتقادات اوست. او می گويد: "من به انجيل اعتقاد دارم و سعی می کنم راه انجيل را دنبال کنم. می دانم که انسان کاملی نيستم. من سعی نمی کنم که از خودم فرشته ای بسازم چون که فرشته نيستم، در عين حال شيطان نيز نيستم. سعی مي کنم تا جايی که بتوانم بهترين باشم و سعی می کنم آنچه را که درست می دانم انجام بدهم. به همين سادگی. و به خدا اعتقاد دارم. من هر شب دعا می کنم. فقط شبها دعا نمی کنم. هر وقت که چيز زيبايی می بينم می گويم ای خدا، اين چه زيباست! من عاشق زيبايی هستم."

در اوایل فوریه ۲۰۰۶ هنگامی که شایعه ساخت مسجد توسط مایکل در رسانه ها منتشر شده بود٬ سخنگوی مایکل ریمون بین آنرا تکذیب نمود. اما در مورد اعتقاد مایکل به اسلام سخنی به میان نیاورد.