مايكل حركات رقصش (از جمله به عقب راه رفتن يا Moonwalk) را از كجا آموخته است؟

خود مايكل گفته است Moonwalk را از كودكان سياه پوست در محله سياه پوستان داخل شهر الهام گرفته است. "آنها استعداد ذاتی برای رقصيدن دارند. آنها اين رقصها را ابداع كردند. من فقط كمی اين حركات را بهبود بخشيدم." خوب است بدانيد كه مايكل هيچگاه تحت تعليم آموزشهای آكادميك رقص قرار نگرفته است. او حركات رقصی اكثر ويديوهايش را خودش طرح ریزی كرده يا دستی در آنها داشته است.


[منبع: مصاحبه Simulchat و مصاحبه مايكل با Oprah Winfrey]

چطور پليس مايكل رو مجبور كرد كه از اعضاي تناسلي او عكس بگيرن و آيا اون عكس ها دست مردم افتاده و رسانه ها پخش كرده اند؟

بهتر است اين موضوع را از زبان خود مايكل نقل کنیم:

مايكل: ”من مجبور شده ام تا اوايل اين هفته به معاينه ي غير انساني و توهين آميز اداره ي قضايي سانتا باربارا و اداره ي پليس لس آنجلس، تن بدهم. آنها حكم كتبي معاينه ي من را به من تحويل دادند، كه به آنها اجازه داد تا بدنم را به اضافه ي عضو تناسلي، نشيمنگاه، پايين تنه، رانها و هر قسمتي كه آنها ميخواهند، معاينه كنند و از آن عكس بگيرند... اين حكم، همچنين مرا مجبور كرد كه در تمام معايناتي كه پزشك مخصوص آنها لازم ميداند، با او همكاري كنم. تا بتواند وضع پوستم را به خوبي بررسي كند و ببيند آيا من «ويتيليگو» يا هر بيماري پوستي ديگري دارم يا نه. [او قبل از اين ماجرا در طي مصاحبه اي با «اُپرا»، در مورد بيماري پوستيش صحبت كرده بود. بعد از انجام معاينات توسط پزشكي قانوني، ابتلاء مايكل به اين بيماري تأييد شد. شاكي ادعا كرده بود كه نشانه هاي اين بيماري بر روي عضو تناسلي او هم وجود دارد]... در طي مدت حياتم، فقط سعي كرده ام تا به هزاران هزار كودك كمك كنم تا زندگي شادي داشته باشند. وقتي كودكي را در حال رنج كشيدن ميبينم، به گريه مي افتم... با من همانند يك جنايتكار، رفتار نكنيد. زيرا من بيگناهم.“

در 27 ژانويه، خبر گزاري «رويترز» فاش كرد كه عكسهاي گرفته شده از عضو تناسلي مايكل، با مشخصاتي كه شاكي به پليس ارائه داده بود، همخواني ندارد. همچنين اين عكس ها به طور كاملا محرمانه نزد پليس مانده است .